WORKSHOP: KẾT NỐI VÀ ĐỊNH HƯỚNG 2D & 3D ARTIST

KHAI XUÂN TÂN SỬU – ĐÓN LỘC CÙNG GNT

KÝ KẾT MOU: GNT VN và Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ

YEAR END PARTY 2020: NHÌN LẠI VÀ HƯỚNG TỚI!

GIÁNG SINH LUNG LINH – NĂM MỚI THÂN TÌNH