KHAI XUÂN TÂN SỬU – ĐÓN LỘC CÙNG GNT

KÝ KẾT MOU: GNT VN và Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ

GNT VN ĐỒNG HÀNH CÙNG SINH VIÊN BÁCH KHOA

GAME MONDRA ARENA PHIÊN BẢN MỚI CHÍNH THỨC RA MẮT