[GNT INTERN] – 2 TUẦN KÝ SỰ

CICT JOBFAIR 2021: “NGỌT” NHƯ SINH VIÊN CẦN THƠ

KHAI XUÂN TÂN SỬU – ĐÓN LỘC CÙNG GNT

KÝ KẾT MOU: GNT VN và Khoa CNTT&TT – Đại học Cần Thơ