[GNT Talkshows] – CÓ GÌ Ở 2D TALKSHOW?

[GNT 3D MODEL TRAINING] – TỪNG BƯỚC TRỞ THÀNH ARTIST

[INTERNSHIP PROGRAM] – TÂN BINH NHẬP CUỘC

CICT JOBFAIR 2021: “NGỌT” NHƯ SINH VIÊN CẦN THƠ