TẠI SAO CODER THÍCH LÀM ĐÊM?

Trí tuệ nhân tạo AI khác gì với trí tuệ con người?